Stockholms Snickarmästareförening

Stockholms Snickarmästare är en förening för företag verksamma inom snickeribranschen.
Vi har idag ca 120 medlemmar i Stockholmsområdet.

Föreningen anordnar kurser, seminarier och andra aktiviteter för att höja branschens status.
Vi bevakar våra medlemmars intressen, men ställer också krav på medlemmarnas yrkeskunskap, skötsamhet och kvalitet!

Välkommen in!