Ny Medlem 

Är du intresserad av att ansluta dig till Stockholms Snickaremästareförening?

Medlemsförmåner

*  Möjlighet att använda föreningens namn och emblem i sin marknadsföring.

*  Föreningens medlemmar kan stå enade vid diskussioner med myndigheter(t.ex. arbetsmiljöverket).

*  Möjlighet att knyta nya kontakter/eventuella samarbeten med kollegor i branschen. Kanske har ditt företag en specialkompetens som andra saknar.

*  Medlemskap i Stockholms Hantverksförening ingår i detta medlemskap därigenom kan man bl.a. få hjälp med Juridisk rådgivning.

*  Vid kvalitetstvist med kund finns bedömningsmän från föreningen för att vägleda i kvalitetskrav.

*  Bra aktiviteter; Studiebesök, kurser, utbildningar för att höja kompetensnivån.

*  Annonsplats på SSF:s hemsida.

*  Möjlighet att mycket förmånligt hyra SSF:s lokal i gamla stan.

Hämta hem en ansökningsblankett här

Klicka här