Stockholms Snickarämbete

Historik 

Den första skråordningen som gällde snickeriarbete i Stockholm utfärdades  år 1547. På den tiden var snickare i stort sett liktydigt med möbelsnickare och tillhörde samma skrå.

Till snickarens uppgifter hörde att tillverka möbler, likkistor och fast inredning som dörrar, listverk och golv samt snida figurer till medeltida altarskåp. Arbetet låg nära timmermannens. En särskild förordning för Snickareämbetet upprättades av borgmästare och råd i Stockholm 1574 och är antagligen ämbetets äldsta officiella förordning. Även enligt denna stadga bestod snickarens huvudsakliga uppgift i att tillverka möbler.

Snickareämbetet i Stockholm var det absolut största i landet. År 1622 fanns det 14 verkstäder och 1689 hade antalet ökat till 43. Vid skråväsendets upplösning 1846 var antalet ca 100.

Kontakta oss för mer information