Föreningen och Medlemskap
 

Föreningen har till ändamål att utgöra ett samband mellan snickeriets utövare inom Stor-Stockholmsområdet för att tillvarata gemensamma intressen. Föreningen anordnar bland annat kurser, seminarier och andra aktiviteter för att höja våra medlemmars kompetens, samt främja nätverkan.

Genom ett nära samarbete med våra leverantörer i form av företagsbesök mm. sker en fortlöpande information om nyheter och förändringar gällande utrustning och material.

Med de skolor vilka bedriver utbildning som berör branschen förs en kontinuerlig dialog om yrkesutbildningens utformning samt ett praktikutbyte mellan företag och elever.

Föreningen som har sitt säte i egna lokaler på Nygränd 2 i Gamla Stan, har idag ca 120 medlemmar. Medlemmarna består av snickerier, yrkeslärare, leverantörer samt privatpersoner med anknytning till yrket.
  

Önskar ni bli ny medlem?

KLICKA HÄR