Kontakta oss

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss för mer information.

SSF

Kansli: 08-10 02 99 (Expeditionstider torsdagar 12:00-15:00)

Vicevärd: Lars Broth  Tel:  070-667 65 03
Adress: Nygränd 2
111 30 Stockholm
Postgiro: 15 75 92-7, Bankgiro: 380-6916

SSF's Styrelseordförande - Gustaf Lüning 
Tel: 070-498 87 03 
e-post: gustaf@lovsattrasnickeri.se

Kontaktperson och Sekreterare - Kjell Torlén
Tel: 08-715 46 50 , 070-529 30 32
e-post:
kjell@svenssonsnickeri.se

Kassör - Erich Nörmann
Tel: 070-778 25 20 
e-post:
erich@jiwes.se

Stockholms Snickarämbete - Stefan Erelöf
Tel: 08-660 99 36

Besiktningsman för Inredningar och Möbler
Anders Wickman    Tel: 070-293 18 28  ,  08-756 05 07
e-post:  info@formitra.se

Granskningsmän Gesällprov
Anders Wickman    Tel: 070-293 18 28  ,  08-756 05 07
e-post:  info@formitra.se
Neil Jonsson           Tel: 0174-26065
e-post: neil@furuborg.com

 

Webbkontakt - Erik Danielsson
e-post:
info@sodermalmssnickeri.se
 

Webbhotell: Torgetupdate

Skriv till oss