Kontakta oss
 

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss för mer information.

SSF

Kansli: 08-10 02 99 (Expeditionstider torsdagar 12:00-15:00)

Vicevärd: Lars Broth  Tel:  070-630 44 70, 070-667 65 03
Adress: Nygränd 2
111 30 Stockholm
Postgiro: 15 75 92-7, Bankgiro: 380-6916'

 

 

SSF's Styrelseordförande - Gustaf Lüning 
Tel: 070-498 87 03 
e-post: gustaf@lovsattrasnickeri.se

 

Kontaktperson och Sekreterare - Kjell Torlén
Tel: 08-715 46 50 , 070-529 30 32
e-post: kjell@svenssonsnickeri.se

 

Kassör - Erich Nörmann
Tel: 070-778 25 20 
e-post: erich@jiwes.se

Kassör -Niclas Hedström

Tel: 070-755 30 06

e-post: 

 

Stockholms Snickarämbete - Stefan Erelöf
Tel: 08-660 99 36

 

Besiktningsman för Inredningar och Möbler
Håkan Eriksson    Tel: 070-293 18 28 

e-post:  hemobler@msn.com

Jan Pettersson     Tel:0707-707101

info@janaxsnickeri.se

 

Granskningsmän för snickaryrket Gesällprov
Fredrik Sahberg   Tel: 070-5569951
e-post: jf.sahlberg@gmail.com

Jan Pettersson     Tel: 0707-707101

e-post: info@janaxsnickeri.se

 

Webbkontakt - Christer Danielsson
e-post: beslaget@beslaget.se

Hemsida: TorgetUpdated

Skriv till oss